Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Rozvody vody a odpadů

Čí jsou okna?

Neplatiči a dlužníci v bytovém domě. Díl I.

Televizní kanál PND TV

Webinář Inspirace pro váš bytový dům 1 - 22. 06. 2021

Archiv PND TV.

Anketa

Preferujete osobní nebo elektronická setkání v rámciaktivit PND?
Počet hlasů: 19

Odběr zpravodaje

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Údržba a úprava v bytě

V dnešním článku se budeme zabývat vztahem mezi pronajímatelem (většinou vlastníkem bytu či domu) a nájemcem bytu z pohledu péče o nemovitost. Povinností pronajímatele je řádně se o byt starat a udržovat jej ve stavu způsobilém k užívání nájemcem. Tato povinnost však má pro pronajímatele své limity a částečně se na udržování bytu musí podílet i nájemce, který byt obývá. V obecné rovině má nájemce povinnost byt nepoškozovat, bez svolení stavebně neupravovat, provádět běžnou údržbu a zajišťovat a hradit drobné opravy. Zjištěné nedostatky a závady, které není nájemce povinen odstranit sám, musí neprodleně nahlásit pronajímateli.

V ideálním případě se pronajímatel a nájemce ve smlouvě o nájmu dopředu domluví a stanoví, jaké úkony bude provádět nájemce a jaké pronajímatel a kdo bude hradit vzniklé náklady. Pokud ale taková dohoda neexistuje, bude se nájemní vztah řídit nařízením vlády č. 308/2015 Sb., které provádí občanský zákoník a stanovuje a definuje pojmy běžné údržby a drobných oprav.

Běžná údržba

Pod pojmem běžná údržba si lze představit jak pravidelné čištění a úklid bytu, tak i méně časté úkony, jakými jsou výmalba, oprava omítek či čištění odpadů (až ke svislým rozvodům odpadu). Stejně tak je nájemce povinen čistit, kontrolovat a udržovat ve funkčním stavu další vybavení bytu, například umyvadla, vany, mísicí baterie, kuchyňské linky, sporáky, digestoře atd.

Drobné opravy

Nařízení vlády vymezuje pojem drobných oprav ve dvou kategoriích – věcně (tedy výčtem konkrétních oprav) a podle výše nákladů. Do první kategorie spadají opravy:

  • vrchních částí podlah, podlahových krytin, prahů a lišt
  • částí dveří a oken včetně kování a klik, výměny zámků, opravy vnitřních rolet a žaluzií
  • elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení (vypínače, zásuvky, jističe, zvonky, domácí telefony, rozvody datových sítí a televizního signálu), opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace, opravy EZS a pohybových čidel, výměny zdrojů světla (žárovky),
  • výměny uzávěrů u rozvodu plynu (mimo hlavního uzávěru pro byt)
  • uzávěrů na rozvodech vody (s výjimkou hlavního uzávěru pro byt), výměny sifonů a lapačů tuku
  • opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty
  •  vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní
  • kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení (mimo oprav radiátorů a rozvodů ústředního topení)

Do druhé kategorie pak spadají opravy a výměny výše neuvedené, jejichž souhrnná hodnota nákladů vynaložených na jednu opravu nepřevyšuje částku 1000 korun. V případě, že na jedné věci bude nutné provést více oprav, které spolu souvisí, bude rozhodující součet těchto nákladů.

Kdo to všechno zaplatí

Z výše uvedeného výčtu by se mohlo zdát, že celá tíha finančních nákladů bude ležet jen na nájemci a v případě smolného období s nutností mnoha oprav by pak vynaložené prostředky mohly překročit nájemcovi možnosti. Nařízení však na tuto možnost pamatuje a zavádí maximální roční limit nákladů, který byl stanoven na 100 Kč/m2/rok. V modelovém případě by tedy nájemce, který obývá byt o 70 m2,byl zodpovědný jen za opravy do výše 7000 korun za rok. Další opravy, které by bylo nutno v daném roce vykonat, se již nebudou považovat za drobné a bude je hradit pronajímatel.

Případné dotazy můžete zasílat mailem na info/zavináč/pronasdum.cz

Pro náš dům z.s.
www.pronasdum.cz