Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Rozvody vody a odpadů

Čí jsou okna?

Neplatiči a dlužníci v bytovém domě. Díl I.

Televizní kanál PND TV

Webinář Inspirace pro váš bytový dům 1 - 22. 06. 2021

Archiv PND TV.

Anketa

Preferujete osobní nebo elektronická setkání v rámciaktivit PND?
Počet hlasů: 19

Odběr zpravodaje

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Ceny energií opět začínají růst. Co s tím?

Ještě před několika měsíci nás dominantně trápily problémy související s pandemií Covid 19. Mohlo by se zdát, že toto je za námi a vše se vrátí do normálních kolejí. Bohužel čísla nakažených stoupají a ceny za energie jako by se nechaly inspirovat a rostou a rostou. Prognozy na růst cen energií nejsou vůbec optimistické. Co s tím? Udržovat dům v co nejlepším technickém stavu. A k tomu nám výrazným způsobem může pomoci Infračervená termografie - Termosnímkování.

Co nám ukáže termosnímek, aneb pozor na interpretaci!

Počátkem letošního roku nám počasí přálo. Povedlo se nám realizovat měření několika desítek domů. To přineslo spoustu užitečných informací, které jsou podle mého názoru důležité pro měření v následujících obdobích.

V první řadě bych se rád podělil o informaci, které souvisí s typem domů, které jsme měřili, a to z pohledy revitalizované/nerevitalizované.

Myslel jsem si, že největší zájem bude ze strany těch vlastníků, kteří se na obnovu domu připravují. Skutečnost je taková, že poměr vyšel téměř dokonale na 1 : 1. Toto dokazuje, že ti, kteří procesem obnovy již prošli, si uvědomují, že „zateplením, výměnou oken a opravou střech“ vše jen začíná, a že preventivní kontrola je výrazně levnější než případné řešení závad, které se rozvinou do velkého rozsahu, pokud nejsou detekovány včas.

Jako druhou velmi zajímavou skutečnost jsme zjistili, že obrovská část domů, respektive jejich obyvatel, neumí efektivně zacházet s teplem. Nebylo výjimkou, že jsme měřili ve dvě či tři hodiny ráno. Počet domů s otevřenými ventilacemi, které vzduch nevymění, ale způsobí pouze tepelnou ztrátu, bylo více jak 80 %. Vzniká tedy otázka, proč investovat finanční náklady do oprav, které mají, mimo jiné, za cíl snížit tepelné ztráty, když si teplo vyženeme neefektivním větráním.  Problematice správného větrání se budeme věnovat v některém z dalších čísel.

Za třetí si dovolím na konkrétních snímcích ukázat na nejčastější nedostatky v interpretaci termogramů, tedy grafického zobrazení povrchových teplot objektu, neboli termosnímků.

Na následujícím snímku máme dva domy, stojící v řadě. Na první pohled vypadají velmi podobně. Fasády obou domů působí příjemně a budí dojem, že jsou stejné.

 

 

Pokud se však podíváme na obrázek následující, každý jasně vidí obrovské rozdíly v povrchových teplotách.

Tyto jsou způsobeny tím, že dům z našeho pohledu vlevo je zateplen.

V polovině přímky P2 je vidět oblast s výrazně vyšší teplotou než je okolí. Tento jev je způsoben radiátorem za zdí. Zvýšená teplota není způsobena výrazně horšími vlastnostmi zdiva, jak jsme v mnohých případech viděli interpretovat.

Nad oběma okny vidíme jasný oranžový pruh. Opět se jedná o výrazně vyšší teplotu povrchu. V řadě zpráv jsme zaznamenali interpretaci podobnou, jako u radiátoru. V tomto případě se však jedná o železobetonový věnec stropní konstrukce, který z pohledu tepelných vlastností představuje zdroj tepla, který fasádu více ohřívá. Nejedná se tedy o výraznou vadu pláště.

Mezi časté chyby vyhodnocení patří interpretace teplot v oblasti oken.

Na první pohled by se zdálo, že okna ve své horní části vykazují výrazně zhoršené tepelně izolační vlastnosti. Velká část hodnotitelů stav popíše jako: „Okna nevyhovující, velké tepelné mosty a tím i úniky“. Ve většině případů tato interpretace je mylná.

Je důležité znát přesně povětrnostní podmínky a skutečný stav průběhu konstrukce. Ve většině případů se měření provádí za minimálního větru až bezvětří. Díky tomu dochází ke kumulaci tepla, které prochází přes plochu celého okna v jeho horní hraně. Díky tomu se tato oblast jeví jako výrazně teplejší než okolí. Nejedná se tedy o technický nedostatek, ale o fyzikální jev!

Naopak v prvém horním rohu, z našeho pohledu, je oblast, která vykazuje výrazně nižší teploty okolí. Toto není dáno tím, že by v této oblasti byl obvodový plášť ve výrazně lepším technickém stavu. Pohledem na snímek ve viditelném spektru zjistíme, že se jedná o vystouplou část konstrukce. Ta je pochopitelně více ochlazována.

Výše popsané situace dokazují, že vlastní vyhodnocení změřených domů, je náročnou, ale hlavně pečlivou prací, kdy je nutno srovnávat relevantní oblasti jak v infra, tak viditelném spektru. Mnohdy je nutno zpětně komunikovat s vlastníky. Jedině tento postup dá seriózní výsledek, který můžeme s čistým svědomím předložit majitelům.

Vzniká otázka, proč někteří vyhodnocují tak nepřesně. Že by nebyli pečliví, nebo že by věřili v to, že vás přesvědčí i o činnostech, které třeba nejsou nutné? Odpověď nechám na vás.

Za naše sdružení mohu pouze konstatovat, že my se jak měření, tak vyhodnocení věnujeme s maximální péčí a nás tým hodnotitelů představuje profesionální špičku v této oblasti. Také je jistě důležité připomenout, že my pracujeme pouze pro vás.

Na závěr ještě pár zajímavých termo snímků:

Neidentifikovatelný tepelný zdroj v soklové části domu po celkovém zateplení.

 

P1 není špatně navázání zateplovacích desek, ale svod hromosvodu v polystyrenu. Hrůza!

 

Snímek, kterému říkám Košický rozsypaný čaj. Co oranžový bod, to „hmoždinka“

Všechna naše měření byla přijata a využita bez jakékoliv reklamace směrem k nám. Dovolím si konstatovat, že jsme naši práci v oblasti infračervené termografie odvedli na 100 %.

Na koho se můžete obrátit?

Zapsaný spolek Pro náš dům v rámci svých aktivit na podporu správy bytových domů, nabízíme termovizní snímkování a to jak před rekonstrukcí, tak i po stavebních úpravách. Garantujeme správné technické provedení, férovou cenu a relevantní výstupní podklady, kterým budete rozumět a dobře vám poslouží v prosazování investičních záměrů na shromáždění.

Autor:

Ing. Petr Němec

V případě vašeho zájmu o termosnímkování nás kontaktujte:

Pro náš dům z. s.

E-mail: info/zavináč/pronasdum.cz