Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Rozvody vody a odpadů

Čí jsou okna?

Neplatiči a dlužníci v bytovém domě. Díl I.

Televizní kanál PND TV

Webinář Inspirace pro váš bytový dům 1 - 22. 06. 2021

Archiv PND TV.

Anketa

Preferujete osobní nebo elektronická setkání v rámciaktivit PND?
Počet hlasů: 19

Odběr zpravodaje

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Období nízkých úroků končí ...

V časopisech, určených pro bytová družstva (BD) a společenství vlastníků (SVJ), publikovala ČSOB v roce 2015 článek s názvem „Období nízkých úroků trvá“. V něm upozorňovala na skutečnost, že úrokové sazby u úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví družstev či správě společenství, jsou na historickém minimu a že je nejen nejvhodnější doba k jejich využití při financování revitalizace bytových domů, ale současně i radila, že je výhodné si úrokovou sazbu zafixovat na co nejdelší období. Dnes se bohužel nacházíme v době, kdy můžeme konstatovat, že „Období nízkých úroků končí“, nicméně úrokové sazby se v letošním roce nacházejí stále na ještě velice přijatelné úrovni. Na to, jaký je očekáván další vývoj v této oblasti, jsme se zeptali ing. Ladislava Kouckého, manažera pro bytová družstva a SVJ z ČSOB.

Pane Koucký, proč úrokové sazby u úvěrů rostou?

Do vývoje úrokových sazeb u úvěrů se promítá celá řada faktorů (inflace, růst HDP, zadlužení státu apod.), přičemž jejich souhrn se přímo odráží v očekávání budoucího vývoje ceny peněz na peněžním trhu. Protože úrokové sazby u úvěrů pro BD a SVJ se dlouhodobě pohybují na úrovni sazeb hypotečních úvěrů pro fyzické osoby, lze i do budoucna očekávat podobný vývoj. Společné pro úvěry pro BD a SVJ i pro hypotéky je totiž především to, že u těchto produktů jsou primárně preferovány pevné úrokové sazby, jejichž výše je zafixována na nějaké delší období (5 – 20 let). No a právě u těchto úrokových sazeb došlo v posledních měsících ke skokové změně. Cena „dlouhých peněz“ se za prvních šest měsíců tohoto roku zvýšila téměř o jeden procentní bod (5letý SWAP z 0,8 % v prosinci loňského roku proti červnovým 1,8%), což je důvodem, proč úrokové sazby u nových úvěrů nemohou nadále setrvávat pod úrovní 2 %. Nutno ale poznamenat, že stále není důvod k panice. Zatímco až do loňského roku bylo možné získat dlouhodobý úvěr s fixací sazby na celou dobu splatnosti za cenu hluboce pod 2%, dnes se úrokové sazby u srovnatelných úvěrů pohybují stále v rozmezí 2,2 - 2,7%. Dle vyjádření uznávaných makroekonomů však lze očekávat, že možná už začátkem příštího roku by tyto sazby mohly atakovat úroveň 3%. Přesto stále věříme, že ještě nějaký čas by úrokové sazby u úvěrů pro BD a SVJ, podobně jako u hypoték, měly začínat dvojkou, což s ohledem na inflaci (stávající i očekávanou v dalších letech v celé eurozóně) je stále ještě velice přijatelná úroveň. Z tohoto pohledu lze tedy predikovat (pokud navíc budou opravy bytových domů v budoucnu podpořeny opět nějakým státním dotačním programem), že vývoj pevných úrokových sazeb u úvěrů by neměl mít nějaký zásadní negativní dopad na zájem BD a SVJ o využití úvěrových zdrojů při financování oprav a rekonstrukcí jejich domů.

A jak je to s úročením depozit?

Je pravdou, že stávající stav na bankovním trhu pro normálního pozorovatele trochu postrádá logiku. Zatímco v návaznosti na očekávání trhu úrokové sazby u úvěrů postupně rostou, pak v oblasti depozit se daný trend ještě téměř neprojevil. Když se dnes podíváte na nabídku úročení spořicích účtů či termínovaných vkladů, tak oproti stavu před pár měsíci se jejich zhodnocení nikterak výrazně nezměnilo. Příčinou je skutečnost, že za poslední „covidový“ rok skokově narostly vklady klientů u bank. Potvrzuje se tak to, že občané neměli kde utrácet, neměli kam jezdit, nemohli do restaurací ani do kin či divadel a proto svou spotřebu odkládali. Podobný vývoj jsme ale zaznamenali i v segmentu BD a SVJ, kde těmto klientům jen u ČSOB za posledních 12 měsíců depozita narostla o více než 2 miliardy korun. Banky, zejména ty velké, tak nyní mají velký přebytek depozit a nic je tak nenutí k tomu, aby musely využít zvýšení úrokových sazeb z vkladů k nalákání dalších depozitních klientů. Toto je sice stávající stav, který je ale z hlediska základních ekonomických zákonitostí dlouhodobě neudržitelný. Pokud bychom měli opět citovat známé makroekonomy, tak ti očekávají, že minimálně od poloviny roku 2022 se růst úrokových sazeb musí projevit i v oblasti depozit.

Pane inženýre, co nyní ČSOB doporučuje svým úvěrovaným klientům?

Jak už bylo řečeno, tak ČSOB v posledních letech doporučovala svým klientům z řad BD a SVJ, aby si u úvěru zvolili pevnou úrokovou sazbu, zafixovanou na co nejdelší období – nejlépe po celou dobu splatnosti úvěru. Kromě toho, že si takoví klienti svou úrokovou sazbu zafixovali v období, kdy její úroveň byla na historickém minimu, tak jim takový krok přinesl ještě jednu výraznou výhodu. Pokud věděli, že úroková sazba se jim po celou dobu splácení úvěru nezmění, měli jistotu, že současně se jim nezmění ani výše měsíční anuitní splátky a z titulu splácení úvěru v dalších letech jim tak nehrozí riziko, že by kvůli možnému zvýšení úrokové sazby museli zvýšit i příspěvky družstevníků či vlastníků do „fondu oprav“. Od roku 2015 ČSOB takové rozhodnutí svým klientům nejen doporučovala, ale současně je k tomu i motivovala! Kdo si úrokovou sazbu zafixoval na deset a více let, tomu banka automaticky odpustila měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby u nových úvěrů jsou stále na velice solidní úrovni, přičemž je jasné, že v příštím roce určitě sazby ještě porostou, zachovává ČSOB tuto nabídku i pro klienty, kteří s bankou uzavřou úvěrovou smlouvu v roce letošním. Z toho tedy vyplývá obecné doporučení banky pro klienty, kteří se letos chystají k uzavření úvěrové smlouvy – jednak je nutno upřednostnit pevnou sazbu (pohyblivá úroková sazba, která se odvíjí od ČNB vyhlašované sazby PRIBOR, bude i nadále průběžně narůstat) a tu si zafixovat na co možná nejdelší období. Co se týká stávajících klientů, kteří již nějaký úvěr na revitalizaci svého domu splácejí, tam je rada rovněž jednoduchá – pokud splácíte nějaký starší úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou (s vazbou na PRIBOR), bude vhodné svou banku požádat o změnu této sazby na sazbu pevnou, byť se může stát, že v okamžiku změny bude pevná úroková sazba o pár desetinek procenta vyšší než stávající sazba pohyblivá – určitě na tom v dalších letech splácení neproděláte.

Děkujeme za rozhovor.

Pokud máte nějaké dotazy můžete se obrátit přímo na pana Ing. Ladislava Kouckého a to emailem: lkoucky/zavináč/csob.cz nebo se obráti na naši redakci mailem info/zavináč/pronasdum.cz

 www.csob.cz